Cover 700 miljoen hoofdstukken een jaar? Corporate Publicity Long Heart

Het wordt aanbevolen om de bouw van 5G-stationconstructie en commercieel tempo te lezen en de integratie-infrastructuurconstructie te verbeteren die wordt weergegeven door het datacenter, het intelligente computercentrum en legt een vaste fysieke basis voor de digitale en intelligente upgrades van traditionele industrie?n. 2021-11-1609: 34 In het "14e vijfjarenplan" moeten we een diep begrip hebben van het versterken van intellectuele eigendombescherming bij het bevorderen van het moderne economische systeem van de bouw, het stimuleren van innovatie, ondersteuning innovatieve nationale constructie en socialistische moderne nationale constructie. Het belang van de betekenis. 2021-11-0509: 32 Vanwege de ontwikkeling van het marxisme is het diep geworteld in de mensen. Voor de mensen, afhankelijk van de mensen, is het de theorie van de mensen, en de identiteit van het volk kan alleen zijn getransformeerd en China heeft de wereld veranderd. Menselijke geschiedenis en leg levendig het theoretische karakter van "Line" uit.

2021-10-2815: 56 Implementatie van een innovatieve rij-ontwikkelingsstrategie, het accelereren van een innovatief land, is een economisch systeem van hoge kwaliteit, een modern economy-systeem. "Innovation Drive" dieper belangrijke vraag is "Drive Innovation"? 2021-10-2609: 43 In het proces van het verplaatsen naar de tweedehonderd jaar strijd, is gemeenschappelijke rijkdom een ??belangrijke strategische doelstelling geworden voor de economische ontwikkeling van mijn land, en ecologische rijke mensen kunnen ook een enorme functie en een rol spelen. Van 2021-10-2109: 34 Vanuit het perspectief van de bouwervaring is de kruising van slimme stedelijke constructie betrokken bij de regering om deel te nemen aan de samenleving, en het multi-hoofdlichaam, gediversifieerde modeltransformatie van gezamenlijke bouwoperaties " Leidraad + Markt Lood + Public Participatie "Het waarde-model is de moeite waard om te verwijzen. 2021-10-1909: 26 Toekomst in de centrale stad en de omliggende stedelijke cirkels, zal de bevolking blijven groeien. En in de omtrek van de centrale stad zal de bevolking verschijnen.

Om aan de trend van re-lay-out te voldoen, zijn deze populatie, het stedelijke en landelijke en regionale ontwikkelingsbeleid vereist om differentiatie uit te voeren.

2021-10-1514: 04 Digitale beschavingconstructie is een systematisch project, dat meerdere-niveau-inhoud van economische, politieke, culturele, mentale, omgeving, en continue optimalisatie van sociale relaties van sociale digitale, een ordentelijke, effici?nte ontwikkeling van alle aspecten zal zijn. Maak handige omstandigheden.

2021-10-1310: 00 Nationale dag, Meng Liangzhou wordt geretourneerd. Na het ervaren van stormen, bedankte ze de bevolking van het moederland. Ze kreeg diep een sterk moederland. Toen ze het vliegtuig liep, zei ze dat mensen een goede zin hadden: "Er is een rode vlag van vijf sterren is een trouwe vuurtoren. " 2021-10-0909: 24 China gebruikt 9% van gecultiveerd land in de wereld, goed voor bijna 20% van de wereld, en neemt actief deel aan de wereldwijde eliminatie van honger- en voedselhandel, lost niet alleen het voedselprobleem van meer dan niet op 1,4 miljard mensen, maar ook voor de World Food Security maakte een prominente bijdrage.

2021-10-0409: 07 Bevordering van de constructie van het Yellow River National Cultural Park is een strategische startpersoon, taak, systematisch en sterk systeem, en moet goed worden gepland en moeten goed worden gepland. 2021-10-0209: 07 Bekijk het historische proces van hervorming en het openen gedurende meer dan 40 jaar, de Chinese communistische partij heeft altijd in staat geweest om de crisis te draaien als de overdracht en de ontwikkeling van hoge kwaliteit te bevorderen en rijk en waardevol zijn geaccumuleerd Historische ervaring in dit praktijkproces. 2021-09-2614: 57 De American Democratische "transformatie" van de Verenigde Staten voor 20 jaar Afghanistan is slechts een farce van de Amerikaanse zelfgestuurde, "Kabul Time" opnieuw gaf de VS "Universal Value" Pseudo-masker opnieuw op. 2021-09-1509: 18 "Actief uitvoeren, doen niet Wensen", bevorderen de gemeenschappelijke welvaart van meer dan 14 miljard mensen, "China’s regels" -praktijken is het krachtige vertrouwen en de kracht van de wereldvrede en de ontwikkeling, volledig weerspiegelt een Verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid van het grote land zou moeten zijn.

2021-08-3110: 05 China is momenteel overtuigd van de belangrijkste knooppunten van de tweede moderne transformatie in het eerste moderniseringsproces, het is noodzakelijk om te leren van de geavanceerde ervaring van de eerste moderne overgang van ontwikkelde landen en de eerste keer voor de eerste keer. NIEUW Situatie van de tweede moderne transformatie.

2021-08-1614: 42 Governance Corruptie, hechten aan het Partij- en Nationaal Supervisiesysteem, moeten zich houden aan accurate metei, door continu verdieping van hervorming en zuivering politieke ecologie, de macro-politieke kosten van corruptie herstellen, en de "toxines" ge?nduceerde corruptie .

2021-08-1014: 58 In de huidige situatie van de economische financiering van China moet het juridische toezichtsysteem en de industrie-begeleidingsmechanisme van zelfmedia zo snel mogelijk worden verbeterd en het verwachte beheer strekt zich actief uit tot het mediaplatform om het effectief te handhaven markt. Sex en stabiliteit. 2021-07-3116: 13 Volledig implementeren van de diepte, breedte, breedte en moeilijkheid van plattelandsrevitalisatiestrategie, is ondraaglijk en de kruising van de landelijke revitalisering, "Drie landelijk" werk moet het volledige probleem opgelost worden. 2021-07-3009: 45 Of het nu gaat om een ??centrale regio of grote strategie?n in belangrijke regio’s, het is niet mogelijk om stevig zelfzitje te zijn, en moet zich verder houden aan het concept "integratie" op basis van "knuffelen" en zich uitstrekt de interne voordelige industrie en elementen. Aan andere regio’s, voortdurend de samenwerking tussen verschillende stedelijke groepen versterken.

2021-07-2711: 05 Wetenschaps- en technologie-innovatie is de systeemtechniek. Mensen zijn de belangrijkste variabelen. Zolang mensen een goede rol spelen, zullen we de puls van innovatie begrijpen en hebben we ons land beter en een snellere ontwikkeling gepromoveerd . Maximale stroombron. .

Related Post